Wynik wyszukiwania:

Kompensatory gumowe

Wyślij zapytanie
o kompensator gumowy

Kompensator gumowy typ ERV-R ROTRING

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-R ROTRING

ZASTOSOWANIE:

woda pitna, zimna i ciepła woda użytkowa, woda morska i chłodząca, woda z chemikaliami do jej uzdatniania, ścieki chemiczne (bez zawartości olejów), chemikalia: słabe kwasy i ługi, roztwory soli, alkohole techniczne, estry i ketony.

NIE STOSOWAĆ DO:

wszelkich produktów ropopochodnych, wody chłodzącej z dodatkiem środków antykorozyjnych zawierających olej i sprężonego powietrza z zawartością olejów.

Posiada dopuszczenie do wody pitnej
(atesty DVGW, ACS i PZH)

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 1000

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: Butyl/EPDM, bezszwowy o niskiej dyfuzji
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej, gumowany butylem
 • warstwa zewnętrzna: EPDM o dużej wytrzymałości termicznej, odporny na ozon

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -40°C do +100°C (krótkotrwale do +120°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie gromadzi ładunków elektrycznych

Kompensator gumowy typ ERV ROTEX

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV ROTEX

ZASTOSOWANIE:

ciągła praca z gorącą wodą grzewczą, woda chłodząca, gorące powietrze

NIE STOSOWAĆ DO:

wody pitnej, zimnej wody z dodatkiem olejów, sprężonego powietrza z dodatkiem olejów i ciągłego działania pary.

Posiada dopuszczenie TÜV do pracy w instalacjach grzewczych.

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 1000

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: EPDM bezszwowy, wysoka odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny polimerowej, odporny na wodę gorącą i hydrolizę
 • warstwa zewnętrzna: EPDM o dużej wytrzymałości termicznej, odporny na ozon

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -40°C do +130°C (krótkotrwale do +150°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie gromadzi ładunków elektrycznych

Kompensator gumowy typ ERV-CR czarny

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-CR czarny

ZASTOSOWANIE:

woda zimna i ciepła, ścieki ze słabym odczynem kwaśnym lub zasadowym również z dodatkiem olejów , woda chłodząca z zawartością środków antykorozyjnych, smary i powietrze oraz sprężone powietrze

NIE STOSOWAĆ DO:

wody pitnej, kwasów, zasad, chemikaliów, olejów opałowych, benzyny, paliw

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 1000

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: Chloropren CR, bezszwowy, odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -25°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie przewodzi prądu

Kompensator gumowy typ ERP

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERP

ZASTOSOWANIE:

instalacje sanitarne, zimna i ciepła woda, woda basenowa, morska, woda pitna

NIE STOSOWAĆ DO:

urządzeń grzewczych, produktów ropopochodnych, wody chłodzącej z zawartością środków antykorozyjnych na bazie oleju, sprężonego powietrza z zawartością olejów, do długotrwałych ciśnień powyżej 10 bar.

Wykonanie bardzo elastyczne

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 150

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: Butyl/EPDM, bezszwowy
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: EPDM

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +120°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie gromadzi ładunków elektrycznych

Kompensator gumowy typ ERV-G żółty

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-G żółty

ZASTOSOWANIE:

produkty ropopochodne, mieszanki paliwowe z dodatkiem etanolu o zawartości związków aromatycznych do 50%, gaz miejski i gaz ziemny

NIE STOSOWAĆ DO:

gazów ciekłych (ciekłych mieszanek propanu i butanu)

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 1000

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: NBR (nitryl), bezszwowy, odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -20°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • przewodzi prąd

Kompensator gumowy typ ERV-GS

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-GS

ZASTOSOWANIE:

produkty ropopochodne, paliwa o zawartości związków aromatycznych do 50%, woda z dodatkiem środków antykorozyjnych na bazie oleju, oleje smarne i hydrauliczne, woda morska

Wytrzymałość ogniowa do 30 min w
temperaturze +800°C

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 600

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: NBR (nitryl), bezszwowy, odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord stalowy, ocynkowany
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -20°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • przewodzi prąd

Kompensator gumowy typ ERV-GS HNBR

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-GS HNBR

ZASTOSOWANIE:

produkty ropopochodne, paliwa o zawartości związków aromatycznych do 50%, woda chłodząca z dodatkiem środków antykorozyjnych na bazie oleju, oleje smarne i hydrauliczne, woda morska

Do szczególnie wymagających zastosowań: od
-35°C do +120°C

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 600

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: HNBR (nitryl), bezszwowy, wysoka odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord stalowy, ocynkowany
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -35°C do +100°C (krótkotrwale do +120°C)

Właściwości elektryczne:

 • przewodzi prąd

Kompensator gumowy typ ERV-G LT

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-G LT

ZASTOSOWANIE:

produkty ropopochodne, olej napędowy, olej opałowy, nafta

Wykonanie specjalne do szczególnie niskich temperatur

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 600

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: NBR (nitryl), bezszwowy, wysoka odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie gromadzi ładunków elektrycznych

Kompensator gumowy typ ERV-OR

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-OR

ZASTOSOWANIE:

gazy płynne wg DIN EN 589, do cystern i rozlewni

Wykonanie specjalne dla LPG i innych gazów dla ciśnienia do 25 bar

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 100

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: NBR (nitryl), bezszwowy
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2635/PN40, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -40°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • przewodzi prąd

Kompensator gumowy typ ERV-GR zielony

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-GR zielony

ZASTOSOWANIE:

chemikalia, kwasy, ługi, ścieki agresywne, sprężone powietrze z zawartością olejów do 90°C

Do agresywnych kwasów, zasad i chemikaliów

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 600

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: Hypalon (CSM), bezszwowy, wysoka odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Hypalon (CSM)

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -20°C do +100°C (krótkotrwale do +110°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie przewodzi prądu

Kompensator gumowy typ VITEX

Pobierz PDF
Kompensator gumowy VITEX

ZASTOSOWANIE:

gorące oleje, benzen, ksylen, toluen, paliwa o zawartości związków aromatycznych powyżej 50%, biopaliwa, aromatyczne i chlorowane węglowodory, kwasy nieorganiczne

Do mediów o zawartości związków aromatycznych powyżej 50%

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 32 – DN 200

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: FPM bezszwowy, odporny na przenikanie, nie przewodzi prądu
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej, gumowany
 • warstwa zewnętrzna: ECO, przewodzi prąd

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -15°C do +90°C (krótkotrwale do +130°C)

Kompensator gumowy typ ERV-W biały

Pobierz PDF
Kompensator gumowy ERV-W biały

ZASTOSOWANIE:

żywność i środki spożywcze z zawartością olejów i tłuszczy

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 – DN 600

Mieszek:

 • warstwa wewnętrzna: NBR jasny, bezszwowy, odporność na ścieranie
 • wzmocnienie: kord z tkaniny poliamidowej
 • warstwa zewnętrzna: Chloropren CR

Kołnierze:   DIN 2501, stal ST 37.2, ocynkowane

Zakres temperatur:

 • od -20°C do +90°C (krótkotrwale do +100°C)

Właściwości elektryczne:

 • nie przewodzi prądu

Kompensator gumowy typ FFL

Pobierz PDF
kompensator gumowy TYP FFL

ZASTOSOWANIE:

 • czerwony: gorąca woda; woda zasolona, roztwory chloru, estry i ketony
 • żółty: woda, roztwory soli, alkalia, oleje mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, butan i propan
 • zielony: mocne i/lub stężone kwasy, sprężone powietrze z zawartością olejów
 • biały: woda pitna, żywność i napoje zawierające tłuszcze i oleje

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 500 – DN 2600

Mieszek:

 • czerwony: EPDM / EPDM
 • żółty: nitryl / chloropren
 • zielony: hypalon / chloropren
 • biały: nitryl / chloropren

Kołnierze:   DIN 2501 PN 6/10 stal RST 37.2

Zakres temperatur:

 • do +90°C

Kompensator gumowy typ FFI

Pobierz PDF
kompensator gumowy TYP FFI

ZASTOSOWANIE:

 • czerwony: gorąca woda; woda zasolona, roztwory chloru, estry i ketony,
 • żółty: woda, roztwory soli, alkalia, oleje mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, butan i propan
 • zielony: mocne i/lub stężone kwasy, sprężone powietrze z zawartością olejów
 • biały: woda pitna, żywność i napoje zawierające tłuszcze i oleje

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 1100 – DN 3800

Mieszek:

 • czerwony: EPDM / EPDM
 • żółty: nitryl / chloropren
 • zielony: hypalon / chloropren
 • biały: nitryl / chloropren

Kołnierze:   DIN 2501 PN 6/10 stal RST 37.2

Zakres temperatur:

 • do +90°C

Kompensator gumowy typ BK - bezkołnierzowy

Pobierz PDF
Kompensator gumowy Typ BK - bezkołnierzowy

ZASTOSOWANIE:

 • czerwony: gorąca i zimna woda również z dodatkiem chemikaliów do jej uzdatniania, woda użytkowa, kwasy, ługi, alkohole, estry i ketony
 • biały: woda pitna, żywność i napoje zawierające tłuszcze i oleje
 • zielony: dla przemysłu chemicznego
 • żółty: gaz miejski i ziemny, oleje opałowe
 • fioletowy: dla przemysłu chemicznego przy podwyższonych temperaturach (do ca 150°C)

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 50 – DN 600

Mieszek:

 • czerwony: EPDM / kord nylonowy/ EPDM temperatura do 90°C
 • żółty: NBR / kord nylonowy/ CR temperatura do 80°C
 • zielony: hypalon / kord nylonowy/hypalon temperatura do 80°C
 • biały: NBR biały / kord nylonowy / CR temperatura do 80°C
 • fioletowy: FPM / aramid / CR temperatura do 150°C

Kompensator gumowy typ stożkowy

kompensator gumowy - typ stożkowy

ZASTOSOWANIE:

do kompensacji odkształceń termicznych, tłumienia drgań i szumów w rurociągach

Materiał mieszka:

 • NK – do mediów abrazyjnych
 • EPDM – do kwasów, zasad, chemikaliów
 • NBR – oleje, tłuszcze

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 25 : DN 40 - DN 500 : DN 600

Temperatura:

 • NK – do 100°C
 • EPDM – do 120°C
 • NBR – do 110°C

Kołnierze:   PN 10 stal St 37.2

Kompensator gumowy typ cylindryczny

kompensator gumowy - typ cylindryczny

ZASTOSOWANIE:

do kompensacji odkształceń termicznych, tłumienia drgań i szumów w rurociągach

Materiał mieszka:

 • NK – do mediów abrazyjnych
 • EPDM – do kwasów, zasad, chemikaliów
 • NBR – oleje, tłuszcze

CHARAKTERYSTYKA

Średnica:   DN 65 - DN 600

Temperatura:

 • NK – do 100°C
 • EPDM – do 120°C
 • NBR – do 110°C

Kołnierze:   PN 10 stal St 37.2