Wynik wyszukiwania:

Zapytanie o kompensator gumowy

DANE KONTAKTOWE

Numer zapytania:

Firma:

Imię i Nazwisko:

Telefon:

e-mail:

Adres:

fax:


PARAMETRY KOMPENSATORA (pozycja nr 1)

Typ kompensatora:

Średnica nominalna (DN):

Owiercenie kołnierzy (PN, norma):

Długość zabudowy:

Ilość:

Medium:

Ciśnienie pracy:

Podciśnienie:

Temperatura pracy:

Występujące przemieszczenia:

 

 

Wykonanie materiałowe:

 

Wymagane certyfikaty, świadectwa, testy:

Wyposażenie dodatkowe:

[mm]

[mm]

[szt.]

max:

max: [°C]

- osiowe [mm]

- poprzeczne [mm]

- kątowe [stopni]

- mieszka

- kołnierzy

ograniczniki długości (ZS)

osłona termoizolacyjna (FSH)

wyłożenie PTFE (TA)

sprężyna/pierścień oporowy na podciśnienie (VSD/VSR)

pierścień oporowy oraz wyłożenie PTFE (TAS)


UWAGI DODATKOWE