Wynik wyszukiwania:

Kompensatory tkaninowe KOREMA®

Informacje ogólne

Kompensatory tkaninowe KOREMA® są niezawodnymi elementami konstrukcyjnymi szeroko stosowanymi w instalacjach powietrznych i spalinowych do kompensacji przemieszczeń i pochłaniania drgań.

Charakteryzują się one następującymi właściwościami:
- kompensacja przemieszczeń osiowych, poprzecznych i kątowych,
- odpornością temperaturową w zakresie od -90°C do +1000°C,
- tłumienie hałasu i wibracji,
- odpornością na promieniowanie.

Kryteria doboru kompensatorów tkaninowych

Pobierz PDF

Z uwagi na istnienie wielu możliwych wariantów wykonania prawidłowy dobór kompensatora tkaninowego wymaga możliwie dokładnego ustalenia następujących parametrów:

Medium: konsystencja medium (gaz, kondensat, wilgotność), stężenie medium (zawartość pary, kwasów, rozpuszczalników), zawartość cząstek stałych, kondensatu oraz zagrożenie wybuchem)

Temperatura pracy: temperatura wewnątrz i na zewnątrz instalacji, ciągła i krótkotrwała (graniczna)

Ciśnienie pracy: nadciśnienie i podciśnienie, ciśnienie graniczne (w przypadku awarii), ciśnienie rozrywające

Prędkość przepływu: zastosowanie tulei ochronnych / osłonowych blach prowadzących

Warunki zabudowy: długość zabudowy, odległość pomiędzy kołnierzami (patrz rys. 1)

Kompensacja przemieszczeń:
- osiowe: odkształcenie przy ściskaniu, wydłużeniu
- przestrzenne: przemieszczenie, skręcanie, odchylenie kątowe

Wymagania szczególne: kompensatory z ochroną UV, kompensatory tkaninowe z izolacją cieplną, wykonanie konduktywne (przewodzące prąd) w strefie ochronnej (ATEX) np. ELTROFLON®, wykonanie bezsilikonowe, wykonanie z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością (FDA) np. SIMIFLON®.

Kompensatory tkaninowe