Wynik wyszukiwania:

Pierścienie rozprężno-zaciskowe RINGFEDER

Typoszereg PREMIUM

 

Ringfeder RfN 7012

Do przenoszenia dużych momentów obrotowych i sił wzdłużnych w połączeniach wał-piasta. Pierścienie nie są samocentrujące i wymagają do centrowania powierzchni centrujących na piaście. Bardzo łatwy montaż i demontaż. Stosowane nawet przy bardzo dużych luzach pasowania.
Stożki niesamohamowne (28°).
Konstrukcja – elementy z dwiema powierzchniami stożkowymi.

ZASTOSOWANIE:

Pierścienie uniwersalne mające szerokie zastosowanie w budowie maszyn.

Zakres średnic wału:

19 - 1 000 mm

Przenoszony moment obrotowy:

do 2 000 000 Nm dla pojedynczego pierścienia RfN 7012. Możliwość montowania szeregowo do 4 szt. pierścieni celem zwielokrotnienia przenoszonych obciążeń.

 

Ringfeder RfN 7013.0

 

Ringfeder RfN 7013.1

Stosowane przy podwyższonych wymaganiach dokładności ruchu obrotowego i podwyższonych obciążeniach, przy piastach z otworem przelotowym bez powierzchni centrującej. Konstrukcja – elementy z jedną powierzchnią stożkową, stożki samohamowne. Pierścień RfN 7013.0 umożliwia ustawienie go w różnym położeniu wzdłuż osi piasty. Wersja RfN 7013.1 jest wykonana z kołnierzem oporowym ustalającym położenie pierścienia względem piasty. Kołnierz zapobiega przemieszczeniu się pierścienia w trakcie zaciskania. Demontaż poprzez nagwintowane otwory w kołnierzu i śruby demontażowe.

ZASTOSOWANIE:

Stosowany głównie tam, gdzie wymagane jest bardzo dokładne centrowanie łączonych elementów. Stosowany w piastach z otworem przelotowym bez uskoku.

Zakres średnic wału:

20 – 150 mm

Przenoszony moment obrotowy:

do 28 500 Nm.
Można mocować kilka pierścieni jeden za drugim, co zwielokrotnia wartość przenoszonych obciążeń.

 

Ringfeder RfN 7014

Do szczególnie dużych obciążeń momentem obrotowym lub siłami wzdłużnymi przy jednocześnie wysokich wymaganiach dokładności ruchu obrotowego.
Mały kąt stożków i duża szerokość pierścienia zapewniają centrowanie w granicach tolerancji wykonania.

Zakres średnic wału:

70 - 300 mm

Przenoszony moment obrotowy:

do 245 000 Nm
Można mocować max 2 pierścienie jeden za drugim, co podwaja wartość przenoszonych obciążeń.

 
 

Ringfeder RfN 7015

Konstrukcja z pierścieniem centrującym. Stosowana do bardzo dużych wartości przenoszonych momentów i sił wzdłużnych przy jednocześnie bardzo dokładnym centrowaniu.
Stosowana szczególnie do bębnów w przenośnikach taśmowych gdzie występują duże momenty zginające.
Typ RfN 7015.0 – wykonanie standardowe
Typ RfN 7015.1 – wykonanie lekkie

Mały kąt stożków, pierścień centrujący oraz duża szerokość typu RfN 7015 zapewniają centrowanie w granicach tolerancji wykonania.

Typ RfN 7015.0

Zakres średnic wału:100–600mm

Przenoszony moment obrotowy:

do 1 380 000 Nm

Typ RfN 7015.1

Zakres średnic wału:100–640mm

Przenoszony moment obrotowy:

do 745 000 Nm

Można mocować max 2 pierścienie jeden za drugim, co podwaja wartość przenoszonych obciążeń.


Patrz również wersja ekonomiczna: ECOLOC typ RfN 7009

 

Ringfeder RfN 8006

Kombinacja ilości zastosowanych pierścieni oraz wielkości i sposobu ich docisku sprawia, że pierścienie znajdują bardzo szerokie uniwersalne zastosowanie.
Zbudowane z wewnętrznego i zewnętrznego pierścieni z powierzchniami stożkowymi. Stosowane szczególnie przy małych średnicach i niedużych obciążeniach. Możliwość wykonania pierścieni przeciętych. Pierścienie nie są samocentrujące i wymagają do centrowania powierzchni centrujących na piaście.

Zakres średnic wału: 6 – 440 mm (na zapytanie do 1 000 mm)

Przenoszony moment obrotowy:

2,5 – 215 000 Nm
Celem zwiększenia obciążenia stosuje się do 4 kpl. pierścieni zamontowanych szeregowo.