Wynik wyszukiwania:

Bezluzowe precyzyjne sprzęgła kłowe GERWAH® z wkładką elastomerową

Sprzęgła kłowe GERWAH z wkładką elastomerową charakteryzują następujące właściwości:

  • Bezluzowe przekazywanie momentu obrotowego
  • Kłowe zasprzęglenie
  • Tłumienie wibracji i drgań
  • Moment bezwładności od 0,5 do 650 Nm
  • Możliwość zmiany sztywności sprzęgła poprzez dobór wkładki elastomerowej
  • Prosty sposób montażu
  • Kompensacja przemieszczeń poprzecznych, osiowych i kątowych
  • Izolacja elektryczna

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ EK/GS

Pobierz PDF

Miniaturowe precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową ze śrubami zaciskowymi

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe EK/GS

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  0,5 ÷ 35 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  47 500 [1/min]

Średnica wałów:
  2 ÷ 35 [mm]

Materiał piast:
  aluminium

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe EK/GS

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ DK/GS

Pobierz PDF

Miniaturowe precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową z piastami zaciskowymi z pojedynczym przecięciem

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe DK/GS

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  0,5 ÷ 3 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  38 000 [1/min]

Średnica wałów:
  2 ÷ 11 [mm]

Materiał piast:
  aluminium

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe DK/GS

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ BK/GS

Pobierz PDF

Miniaturowe precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową, o krótszej długości zabudowy, z piastami zaciskowymi z pojedynczym przecięciem

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe BK/GS

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  1,2 ÷ 450 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  27 000 [1/min]

Średnica wałów:
  3 ÷ 56 [mm]

Materiał piast:
  aluminium

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe BK/GS

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ BK/GS-S

Pobierz PDF

Miniaturowe precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową z piastą zaciskową i trzpieniem rozprężnym

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe BK/GS-S

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  3 ÷ 160 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  19 000 [1/min]

Średnica wałów (piasta zaciskowa):
  4 ÷ 35 [mm]

Średnica wałów (trzpień rozprężny):
  10 ÷ 42 [mm]

Materiał piast:
  aluminium

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe BK/GS-S

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ ADS/R

Pobierz PDF

Precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową z piastami zaciskowymi z pojedynczym lub podwójnym przecięciem

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe ADS/R

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  12,5 ÷ 1920 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  13 000 [1/min]

Średnica wałów:
  5 ÷ 95 [mm]

Materiał piast (do rozmiaru 48):
  aluminium

Materiał piast (od rozmiaru 55):
  stal

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe ADS/R

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ ADS/R-H

Pobierz PDF

Precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową z dwuczęściowymi (dwudzielnymi) piastami zaciskowymi do szybkiego i łatwego montażu/demontażu

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe ADS/R-H

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  12,5 ÷ 525 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  13 000 [1/min]

Średnica wałów:
  5 ÷ 55 [mm]

Materiał piast (do rozmiaru 48):
  aluminium

Materiał piast (od rozmiaru 55):
  stal

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe ADS/R-H

Sprzegło kłowe GERWAH - Typ ASS/A

Pobierz PDF

Precyzyjne sprzęgło kłowe GERWAH z wkładką elastomerową z wewnętrznymi piastami stożkowymi z pierścieniami zaciskowymi

Bezluzowe precyzyjne sprzęgło kłowe ASS/A

PARAMETRY PRACY:

Nominalny moment obrotowy:
  12,5 ÷ 525 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  25 400 [1/min]

Średnica wałów:
  6 ÷ 77 [mm]

Materiał piast (do rozmiaru 38):
  aluminium

Materiał piast (od rozmiaru 42):
  stal

Rys. bezluzowe sprzęgło kłowe ASSA