Wynik wyszukiwania:

Sprzęgła magnetyczne permanentne GERWAH®

Sprzęgła magnetyczne GERWAH charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • Bezstykowe przenoszenie momentu obrotowego
  • Precyzyjnie ustalaną granica przenoszonego momentu (od 0 do 1000 Nm)
  • Łatwy i szybki sposób adaptacji do potrzeb aplikacji
  • Łagodny start
  • Stałe wartości w czasie
  • Prostym sposobem montażu
  • Wysokimi dopuszczalnymi prędkościami obrotowymi
  • Nieograniczona ilość cykli załączania
  • Możliwością odseparowania przestrzeni roboczej od atmosfery

Sprzęgła magnetyczne z wykorzystaniem zasady histerezy magnetycznej:

Typ HSV - krótka zabudowa

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne HSV

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  0,2 ÷ 4,0 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  4 000 [1/min]

Schemat sprzęgła magnetycznego HSV

Typ HLV - wąska zabudowa

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne HLV

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  0,4 ÷ 4,0 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  4 000 [1/min]

Schemat sprzęgła magnetycznego HLV

Typ HKD - Dwie piasty magnetyczne z mocowaniem zaciskowym

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne HKD

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  0,1 ÷ 5,0 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  10 000 [1/min]

Schemat sprzęgła magnetycznego HKD

Sprzęgła magnetyczne synchroniczne z magnesami trwałymi:

Typ MKD - Dwie piasty magnetyczne z mocowaniem zaciskowym

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne MKD

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  1,2 ÷ 150,0 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  10 000 [1/min]

Sztywność na skręcanie:
  3 ÷ 2 300 [Nm/rad]

Schemat sprzęgła magnetycznego MKD

Typ MK/SV - Magnetyczne sprzęgło bezpieczeństwa z magnesami trwałymi

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne MK/SV

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  1,2 ÷ 150,0 [Nm]

Maksymalna prędkość obrotowa:
  10 000 [1/min]

Sztywność na skręcanie:
  3 ÷ 2 300 [Nm/rad]

Schemat sprzęgła magnetycznego MK/SV

Typ MKS - Magnetyczne sprzęgło separujące z magnesami trwałymi

Pobierz PDF
Sprzęgło magnetyczne MKS

PARAMETRY PRACY:

Moment obrotowy (nastawny):
  12 ÷ 180 [Nm]

Zakres temperatur pracy:
  0 ÷ 150 [°C]

Schemat sprzęgła magnetycznego MKS