Wynik wyszukiwania:

Sprzęgła Inkoma

Sprzęgło mimośrodowe typ PK

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło mimośrodowe typ PK służy do przenoszenia momentów obrotowych pomiędzy wałami o równoległych lecz przesuniętych promieniowo osiach.

Własności:

- jest synchroniczne, tzn. napęd i człon napędzany pracują synchronicznie (wiernokątnie - bez przemieszczeń kątowych) niezależnie od przesunięcia promieniowego osi,

- jest całkowicie dynamicznie zrównoważone, tłumi i kompensuje wszelkie zewnętrzne drgania (wibracje) promieniowe,

- przenosi jedynie moment obrotowy nie obciążając dodatkowo łożysk wałów,

- wymaga niewielkiej przestrzeni zabudowy, w porównaniu do możliwych przesunięć promieniowych wałów,

- może przenosić moment zarówno wtedy gdy osie są nieruchome, jak i wówczas gdy odległość między nimi zmienia się w sposób ciągły i bezstopniowo w dopuszczalnym zakresie podczas pracy urządzenia.

PARAMETRY:

Dopuszczalny zakres pracy:

23,5 ÷ 152 mm

Minimalne wymagane przemieszczenia wałów:

5,5 ÷ 40 mm

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

34 ÷ 73 000 Nm

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła.

Sprzęgło mimośrodowe typ LFK Lineflex

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło mimośrodowe typ LFK Lineflex - do przenoszenia momentów obrotowych pomiędzy wałami o równoległych lecz przesuniętych promieniowo osiach.

Własności:

- jest synchroniczne, tzn. napęd i człon napędzany pracują synchronicznie (wiernokątnie - bez przemieszczeń kątowych) niezależnie od przesunięcia promieniowego osi,

- mogą łączyć wały przesunięte promieniowo w dopuszczalnym zakresie pracy danego rozmiaru sprzęgła, przy czym dla tego typu sprzęgła dopuszczalne jest również zerowe przemieszczenie wałów,

- przenosi jedynie moment obrotowy – żadne siły nie działają na łożysko wału.

- może przenosić moment zarówno wtedy gdy osie są nieruchome, jak i gdy odległość między nimi zmienia się w sposób ciągły i bezstopniowo w dopuszczalnym zakresie podczas pracy urządzenia.

PARAMETRY:

Dopuszczalne przemieszczenie przestrzenne:

2 ÷ 13 mm

Dopuszczalne odchylenie kątowe:

0,2 ÷ 0,6o

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

70 ÷ 81 060 Nm

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła.

Sprzęgło mimośrodowe typ IFK Inkoflex

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło mimośrodowe typ IFK Inkoflex - do przenoszenia momentów obrotowych pomiędzy wałami, dla których ze względów wykonawczych i montażowych nie można zapewnić dokładnego ustawienia.

Własności:

- sztywne połączenie wałów z kompensacją przemieszczeń przestrzennych i kątowych.

- brak przesunięcia fazowego,

- dynamicznie zrównoważone,

- krótka długość zabudowy,

- brak działania sił poprzecznych na łożyska,

- możliwa kompensacja znacznych przemieszczeń promieniowych i wychyleń kątowych do 5o.

PARAMETRY:

Dopuszczalne przemieszczenie przestrzenne:

0,5 ÷ 1 mm

Dopuszczalne odchylenie kątowe:

2 ÷ 5o

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

66 ÷ 148 500 Nm

Maksymalna prędkość obrotowa:

1 000 ÷ 3 000 1/min

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła.

Sprzęgło typ KWK Inkocross

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło typ KWK Inkocross - do przenoszenia momentów obrotowych pomiędzy wałami o nierównoległych, przesuniętych promieniowo osiach.

Własności:

- sztywne połączenie wałów z kompensacją przemieszczeń promieniowych i kątowych.

- synchroniczna praca równoległych, przesuniętych promieniowo wałów,

- duże wartości przenoszonych momentów obrotowych,

- prosty montaż i demontaż,

- dobre właściwości dla pracy awaryjnej dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych materiałów, ze względu na przeciążenia,

- możliwe wykonanie ze stali kwasoodpornej.

PARAMETRY:

Dopuszczalne przemieszczenie przestrzenne:

1 ÷ 15 mm

Dopuszczalne odchylenie kątowe:

3 o

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

6 ÷ 13 000 Nm

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła.

Sprzęgło typ KSO

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło typ KSO – odsuwne (sprzęgło Oldhama) do przenoszenia momentów obrotowych pomiędzy wałami o równoległych lecz przesuniętych promieniowo osiach.

Własności:

- sztywne połączenie wałów z kompensacją przemieszczeń promieniowych i kątowych,

- synchroniczna praca równoległych, przesuniętych promieniowo wałów,

- duże wartości przenoszonych momentów obrotowych,

- prosty montaż i demontaż,

- prosta i tania wymiana elementów zużywających się (tarcz),

- dobre właściwości dla pracy awaryjnej dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych materiałów, ze względu na przeciążenia.

PARAMETRY:

Dopuszczalne przemieszczenie przestrzenne:

0,15 ÷ 2,5 mm

Dopuszczalne odchylenie kątowe:

0,5 ÷ 1,5o

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

0,8 ÷ 10 000 Nm

Maksymalna prędkość obrotowa:

3 000 1/min

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła.

Sprzęgło typ IKT Inkoturn

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Sprzęgło typ IKT Inkoturn – sprzęgło kompensacyjne o dużej sztywności stosowane przy dużych prędkościach obrotowych do łączenia wałów o osiach przemieszczonych promieniowo i kątowo. Sprzęgło typ IKT Inkoturn pracujące w normalnych warunkach jest bezobsługowe i nie zużywa się.

PARAMETRY:

Dopuszczalne przemieszczenie przestrzenne:

0,4 ÷ 2 mm

Dopuszczalne odchylenie kątowe:

1,5o

Dopuszczalny przenoszony moment obrotowy:

0,35 ÷ 32 Nm

Maksymalny przenoszony moment obrotowy:

0,8 ÷ 48 Nm

Maksymalna prędkość obrotowa:

10 000 1/min

Uwaga:

Podane powyżej parametry są uzależnione od wielkości i wykonania sprzęgła