Wynik wyszukiwania:

Tworzywa

Dostępne półwyroby z tworzyw konstrukcyjnych o różnych wielkościach oraz różnych tolerancjach.

 • płyty
 • wałki
 • tuleje
 • pręty
 • i inne

Tworzywa konstrukcyjne

Polietylen PE 1000

(inne nazwy handlowe: PE UHMW)

charakteryzuje się odpornością na chemikalia, odpornością na udarność, dużą trwałością, minimalnym wchłanianiem wody, fizjologicznie neutralny, odporny na temperatury i zużycie. Posiada dobre izolacyjne właściwości elektryczne

Zastosowania:

rurociągi kanalizacyjne, w budowie maszyn i urządzeń, uszczelnienia, pasma materiału uszczelniającego, prowadnice, tulejki prowadzące (centrujące), listwy prowadzące, przemysł rozlewniczy, opakowania, górnictwo, przemysł papierniczy

Dane techniczne:

 • Gęstość: 0,93 g/cm3
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: >=17 N/mm2
 • Moduł E przy próbie rozciągania: >= 700 N/mm2
 • Odporność na zerwanie: >=40 N/mm2
 • Zakres topnienia: 130 ÷ 135 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,41 W/m.K

Polietylen PE 500

(inne nazwy handlowe: PE HMW)

charakteryzuje się odpornością na chemikalia, posiada dobre izolacyjne właściwości elektryczne, fizjologicznie neutralny

Zastosowania:

przemysł spożywczy, uszczelnienia, do budowy rurociągów, przemysł zabawkarski

Dane techniczne:

 • Gęstość: 0,954 g/cm3
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: >=28 N/mm2
 • Moduł E przy próbie rozciągania: >= 700 N/mm2
 • Odporność na zerwanie: >=36 N/mm2
 • Zakres topnienia: 130 ÷ 135 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,41 W/m.K

Polietylen PE 300

(inne nazwy handlowe: PE HD)

charakteryzuje się odpornością na chemikalia, posiada dobre izolacyjne właściwości elektryczne, fizjologicznie neutralny

Zastosowania:

przemysł spożywczy, uszczelnienia, do budowy rurociągów, zbiorników, przemysł zabawkarski

Dane techniczne:

 • Gęstość: 0,954 g/cm3
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: >=23 N/mm2
 • Moduł E przy próbie rozciągania: >= 700 N/mm2
 • Odporność na zerwanie: >=32 N/mm2
 • Zakres topnienia: 130 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,41 W/m.K

Polipropylen PP

charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury, dużą sztywnością, dużą trwałością, minimalnym wchłanianiem wody

Zastosowania:

podkłady pod wykrojniki, rurociągi kanalizacyjne, uszczelnienia, obudowy, ścianki wewnętrzne, tory kręglarskie, do budowy maszyn, wykładziny maszyn, zbiorniki, uszczelnienia wodne

Dane techniczne:

 • Gęstość: 0,92 g/cm3
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: >=30 N/mm2
 • Moduł E przy próbie rozciągania: >= 950 N/mm2
 • Zakres topnienia: 165 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,22 W/m.K
 • Twardość: 70 Shore D

Poliamid PA 6 (nylon)

charakteryzuje się dużą odpornością na wysokie temperatury, dużą trwałością, dużą wytrzymałością na rozrywanie, odpornością na obciążenia dynamiczne

Zastosowania:

przeguby (kulowe), uchwyty do narzędzi, elementy poślizgowe, prowadnice, płyty ślizgowe, obudowy pomp, skrzynki transportowe, listwy zębate, uszczelki, części do przekładni, łożyska ślizgowe, obudowy łożysk kulkowych, krążki biegowe, koła pasowe, walce sterownicze, koła zębate

Dane techniczne:

 • Gęstość: 1,14 g/cm3
 • Higroskopijność, nasycenie 23°C: 2,5%
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 60 N/mm2
 • Max. temperatura użytkowa (krótkotrw.): 160 °C
 • Max. temperatura użytkowa (długotrw.): 85°C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,23 W/m.K

Poliamid PA 12

charakteryzuje się odpornością na ścieranie, dużą trwałością, dużą wytrzymałością na rozrywanie, odpornością na obciążenia dynamiczne

Zastosowania:

taśmy pokrywające, części napędowe, uszczelki, tulejki prowadzące, prowadnice, obudowy łożysk kulkowych, tuleje łożyskowe, panewki, do budowy maszyn i urządzeń, w przemyśle samochodowym

Dane techniczne:

 • Gęstość: 1,02 g/cm3
 • Higroskopijność, nasycenie 23°C: 1%
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 40 N/mm2
 • Max. temperatura użytkowa (krótkotrw.): 120 °C
 • Max. temperatura użytkowa (długotrw.): 70 °C
 • Temperatura topnienia: 175 °C

Poliwęglan PC

charakteryzuje się stabilnością wymiarów, dużą sztywnością, niezmiennością formy w wysokich temperaturach, jest bezzapachowy i bezsmakowy, posiada dobre izolacyjne właściwości elektryczne, odpornością na uderzenia, udarnością, jest samogaszący i przeźroczysty

Zastosowania:

pokrycia, osłony, pokrywy akumulatorów, obudowy komputerów, pokrywy, okna, wykładziny wewnętrzne, w budowie maszyn, wykładziny w maszynach, części maszyn do szycia i robotów kuchennych, cokoły lamp (świetlówek), pocztowe rury transportujące, szkło wystawowe, szablony literowe, szyby antywłamaniowe, okna widokowe, części techniczne

Dane techniczne:

 • Gęstość: 1,2 g/cm3
 • Higroskopijność, nasycenie 23°C: 0,15%
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 65 N/mm2
 • Max. temperatura użytkowa (krótkotrw.): 135 °C
 • Max. temperatura użytkowa (długotrw.): 120 °C
 • Temperatura topnienia: 230 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,21 W/m.K

Polifluorek winylidenu PVDF

charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ścieranie, odpornością na starzenie, odpornością na chemikalia, wytrzymałością na wysokie temperatury, dużą trwałością, dużą sztywnością, minimalnym wchłanianiem wody, odpornością na wpływy atmosferyczne

Zastosowania:

rurociągi kanalizacyjne, budowa urządzeń, uszczelnienia, odwadnianie, płaszcze kabla, technika nuklearna, części pomp, astronautyka, rurociągi, uszczelnienia wodne

Dane techniczne:

 • Gęstość: 1,78 g/cm3
 • Higroskopijność, nasycenie 23°C: 0,04%
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 50 N/mm2
 • Max. temperatura użytkowa (krótkotrw.): 170 °C
 • Max. temperatura użytkowa (długotrw.): 145 °C
 • Temperatura topnienia: 180 °C

PTFE Politetrafluoroetylen

(inne nazwy handlowe: Dyneon, Hostaflon, Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon, Polyflon)

jest materiałem nietopliwym i zaczyna rozkładać się w temperaturze 327°C. Ze względu na wyjątkowo małą energię powierzchniową PTFE ma dobre własności smarujące oraz jest bardzo odporny na chemikalia zarówno organiczne, jak i nieorganiczne

Zastosowania:

wykładziny do aparatury chemicznej, rury i kształtki do urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach, materiały uszczelniające, medycyna (m.in. implanty), elementy pomp i aparatury, elektrotechnika. Często stosowany również z domieszkami z włókna szklanego, grafitu, węgla lub dwusiarczku molibdenu

Dane techniczne:

 • Gęstość: 2,18 - 2,20 g/cm3
 • Twardość: 55 ÷ 59 Shore D
 • Granica plastyczności: 20 MPa
 • Zakres temperatur użytkowych: -200 ÷ +260 °C
 • Temperatura topnienia: 327 °C
 • Temperatura użytkowa krótkotrwała: 290 °C
 • Przewodność cieplna przy 23°C: 0,21W/m.K

PVC Polichlorek winylu

tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników

Zastosowania:

stolarka okienna i drzwiowa, rury i kształtki, w medycynie: dreny, sondy, cewniki, strzykawki, materiał elektroizolacyjny, jako igelit, stosowany do pokrywania nawierzchni skoczni narciarskich, stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich

Dane techniczne:

 • Gęstość: 1,42 g/cm3
 • Naprężenie przy granicy plastyczności: 58 N/mm2
 • Twardość: 82 Shore D
 • Przewodność cieplna: 0,159 W/m.K
 • Zakres temperatur pracy: 0 ÷ +60 °C

Elastomery dostarczane w:

 • arkuszach (również jako guma porowata)
 • rolkach
 • w postaci sznurów
 • i inne

Elastomery

NR - kauczuk naturalny

Wielocząsteczkowy polimer izoprenu. Dobra wytrzymałość na zrywanie i rozdzieranie, wysoka elastyczność, odporność na niskie temperatury. Stosowany w przypadku konieczności tłumienia drgań lub wysokiej odporności zmęczeniowej

Odporny na:

kwasy i zasady o niewielkim stężeniu, alkohole i woda w niskich temperaturach, płyny hamulcowe

Nieodporny na:

węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje mineralne i zwierzęce

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -40 ÷ +80 °C
 • Twardość: 20 ÷ 95 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 30 ÷ 70%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 7 ÷ 30 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 900%
 • Własności elektryczne: w zależności od rodzaju mieszanki

NBR - kauczuk akrylonitrylowy

(inne nazwy handlowe: Perbunan N, Chemiegum, Buna N)

Kopolimer butadienu i akrylonitrylu. Wysoka elastyczność, wytrzymałość na zrywanie, odporność na oleje, małe odkształcenie trwałe przy ściskaniu

Odporny na:

węglowodory alifatyczne (propan, butan, benzyna, oleje mineralne i zwierzęce) tłuszcze roślinne i zwierzęce, rozcieńczone kwasy i zasady w niskich temperaturach

Nieodporny na:

paliwa z wysoką zawartością związków aromatycznych, benzol, trójchloroetylen, aceton, mocne kwasy, płyny hamulcowe i ozon

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -40 ÷ +100 °C
 • Twardość: 30 ÷ 90 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 15 ÷ 60%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 7 ÷ 25 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 700%
 • Własności elektryczne: nie stosować do izolacji elektrycznej

EPDM - kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

(inne nazwy handlowe: Nordel, DSM (Keltan), Dutral, Buna EP)

Elastomer, odwracalna deformacja pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury, odporny na warunki atmosferyczne, na działanie wody, dobra elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C

Odporny na:

płyny hamulcowe, woda gorąca i para wodna, kwasy i ługi, starzenie i ozon

Nieodporny na:

Oleje mineralne

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -40 ÷ +250 °C
 • Twardość: 20 ÷ 85 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 40 ÷ 60%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 7 ÷ 20 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 150 ÷ 600%
 • Własności elektryczne: dobry izolator

CSM - kauczuk chlorosulfonopolieterowy

(inne nazwy handlowe: Hypalon)

elastomer polietylenowy. Znakomita odporność na ścieranie, wytrzymały, trwały, elastyczny, odporny na promieniowanie ultrafioletowe, a swoje właściwości zachowuje również w niskich temperaturach

Odporny na:

kwasy i ługi, starzenie i ozon

Nieodporny na:

oleje mineralne, węglowodory

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -20 ÷ +120 °C
 • Twardość: 50 ÷ 85 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 5 ÷ 20%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 15 ÷ 25 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 200 ÷ 500%
 • Własności elektryczne: dobra wytrzymałość na przebicie

CR - kauczuk chloroprenowy

(inne nazwy handlowe: Neopren, Baypren)

polimerem chloroprenu. Dobra elastyczność i małe odkształcenie trwałe, wysoka odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie, średnia odporność na oleje i smary ropopochodne, materiał trudnopalny

Odporny na:

wodę i roztwory wodne w niskich temperaturach, czynniki chłodnicze, ozon i starzenie

Nieodporny na:

węglowodory aromatyczne, estry, ketony i glikole

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -30 ÷ +120 °C
 • Twardość: 20 ÷ 90 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 20 ÷ 50%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 17 ÷ 25 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 900 %
 • Własności elektryczne: słaby izolator

SBR - kauczuk butadienowo-styrenowy

(inne nazwy handlowe: Buna SL, Solprene, Dunatex, Krynol)

elastomer powstały w wyniku kopolimeryzacji emulsyjnej butadienu i styrenu. Bardzo dobra odporność na ścieranie, swoje właściwości zachowuje zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach

Odporny na:

kwasy i zasady nieorganiczne, płyn hamulcowy na bazie glikoli, wodę, alkohole

Nieodporny na:

oleje i smary mineralne, benzynę, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -50 ÷ +100 °C
 • Twardość: 30 ÷ 90 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 20 ÷ 55%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 17 ÷ 30 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 800%
 • Własności elektryczne: dobry izolator

Silikon - kauczuk silikonowy

(inne nazwy handlowe: VMQ, Silopren)

wieloczęsteczkowe polimery organosloksanowe. Bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury, dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobra odporność na tlen i ozon

Odporny na:

Alifatyczne oleje silnikowe i przekładniowe, tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce, woda do 100 °C, rozcieńczone roztwory soli, starzenie i ozon

Nieodporny na:

oleje i tłuszcze silikonowe, para wodna powyżej 120 °C, aromatyczne oleje mineralne, paliwa i węglowodory aromatyczne

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -50 ÷ +200 °C
 • Twardość: 20 ÷ 80 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 40 ÷ 60%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 4 ÷ 10 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 500%
 • Własności elektryczne: dobre własności dielektryczne

FPM - kauczuk fluorowy

(inne nazwy handlowe: Viton, Fluorel, Tecnoflon)

kopolimerem monomerów zawierających fluor. Duża odporność cieplna i chemiczna. niewielka przepuszczalność gazów

Odporny na:

oleje i tłuszcze mineralne, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, węglowodory aromatyczne i chlorowane, starzenie i ozon

Nieodporny na:

płyny hamulcowe

Dane techniczne:

 • Zakres temperatur: -20 ÷ +200 °C
 • Twardość: 50 ÷ 95 Shore A
 • Elastyczność odbicia: 5 ÷ 8%
 • Wytrzymałość na rozerwanie: 7 ÷ 17 N/mm2
 • Wydłużenie przy zerwaniu: 100 ÷ 300%
 • Własności elektryczne: stosowany przy niedużych napięciach