Wynik wyszukiwania:

Płyty elastomerowe (gumowe)

NBR kauczuk butadienowo-nitroakrylowy

Pobierz PDF

Materiał odporny na:

Węglowodory alifatyczne, tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce. Rozcieńczone kwasy i zasady jedynie w niskich temperaturach.

Nie stosować do:

Paliw silnikowych z wysoką zawartością związków aromatycznych, benzenu, trójchloroetylenu, acetonu, mocnych kwasów, płynów hamulcowych i ozonu.

Zakres temperatur:

od -40°C do +100°C

CR kauczuk chloroprenowy

Pobierz PDF

Materiał odporny na:

Wodę i roztwory wodne w niskich temperaturach, czynniki chłodnicze ozon i starzenie.

Nie stosować do:

Węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów i glikoli.

Zakres temperatur:

od -30°C do +120°C

CSM hypalon

Pobierz PDF

Materiał odporny na:

Starzenie i ozon, kwasy i zasady.

Nie stosować do:

Olejów mineralnych, węglowodorów.

Zakres temperatur:

od -25°C do +140°C

EPDM kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy

Pobierz PDF

Materiał odporny na:

Płyny hamulcowe, wodę gorącą, wodę morską, kwasy i ługi, starzenie i ozon.

Nie stosować do:

Olejów mineralnych.

Zakres temperatur:

od -50°C do +150°C

FPM kauczuk fluorowy

Pobierz PDF

Materiał odporny na:

Oleje i tłuszcze mineralne, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, aromatyczne i chlorowane węglowodory, starzenie i ozon.

Nie stosować do:

Płynów hamulcowych.

Zakres temperatur:

od -40°C do +250°C