Wynik wyszukiwania:

Uszczelnienia sznurowe

RAMIpak

Pobierz PDF
RAMIpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo pompowe z włókna ramii, zaimpregnowane na wskroś jasnym PTFE celem uniknięcia zabrudzenia medium. Szczeliwo jest elastyczne, nie niszczy wałów, łatwe w konserwacji i regulacji. Odporne na media ścierne wodę, ścieki, oleje, celulozę, rozpuszczalniki, środki spożywcze.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 40 bar
 • pompy tłokowe - 1000 bar (przy użyciu pierścieni zamykających)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 12,5 m/s
 • pompy tłokowe - 2 m/s

Temperatura:   od -30°C do +120°C

pH:   od 5 do 11

AROpak

Pobierz PDF
AROpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo pompowe na bazie włókna aramidowego, zaimpregnowane intensywnie olejem mineralnym z grafitem. Charakteryzuje się szczególną odpornością na media ścierne. Odporne na: ścieki, tłuszcze, oleje, celulozę, rozpuszczalniki, melasę, rozcieńczone roztwory kwasów i ługów.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 16 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 10 m/s

Temperatura:   od -10°C do +150°C

pH:   od 2 do 13

BAGROpak

Pobierz PDF
BAGROpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z gładkiego, ciągłego, syntetycznego i odpornego na ścieranie włókna aramidowego zaimpregnowanego PTFE z dodatkiem substancji smarnych. Trudno ścieralne, wysoka odporność cieplna i chemiczna. Odporne na: roztwory soli, rozpuszczalniki, węglowodory, oleje, rozcieńczone kwasy i zasady.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • armatura - 100 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 26 m/s

Temperatura:   od -50°C do +280°C

pH:   od 1 do 13

MULTIpak

Pobierz PDF
MULTIpak

ZASTOSOWANIE:

Nie wycierające wału szczeliwo dławnicowe z plecionych, ciągłych i ulepszonych termicznie włókien syntetycznych, zaimpregnowanych środkiem smarnym PTFE i wzbogacone specjalnym środkiem poślizgowym. Dobrze dopasowuje się do przestrzeni dławnicy, łatwe w upakowaniu.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 20 bar
 • pompy tłokowe - 80 bar
 • armatura - 200 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 7 m/s
 • pompy tłokowe - 1 m/s

Temperatura:   od -80°C do +250°C

pH:   od 1 do 13

SINTpak

Pobierz PDF
SINTpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo pompowe na bazie wzmocnionego włókna syntetycznego, z gęstym impregnatem PTFE i odpornego w szerokim zakresie środka smarnego. Duża zawartość impregnatu PTFE zapobiega w sposób pewny i na długi okres wyciekaniu medium. Szczeliwo bezbarwne, nie powodujące zabrudzenia pompowanego medium.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 20 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 10 m/s

Temperatura:   od -100°C do +260°C

pH:   od 2 do 12

SPEZIALpak RS

Pobierz PDF
SPEZIALpak RS

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo składające się z rdzenia silikonowego w oplocie włókien aramidowych i teflonowych w postaci zebry. Dobrze uszczelnia nawet media charakteryzujące się wysoką penetracją materiału. Odporne chemicznie na większość mediów.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 20 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 20 m/s

Temperatura:   od -100°C do +250°C

pH:   od 1 do 13

ALchem

Pobierz PDF
ALchem

ZASTOSOWANIE:

100% włókno PTFE impregnowane wstępnie czystym PTFE. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, dużą gęstością przekroju i wytrzymałością struktury. Specjalny splot szczeliwa sprawia, że jest ono mało ściśliwe, mało rozszczepialne i posiada dużą stabilność kształtu, co powoduje, że nadaje się świetnie do armatury, pomp nurnikowych i tłokowych. Odporny chemicznie na większość mediów z wyjątkiem metali alkalicznych, fluoru i niektórych jego związków.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy tłokowe - 500 bar (przy użyciu pierścieni zamykających)
 • armatura - 250 bar

Prędkość:

 • pompy tłokowe - 2 m/s

Temperatura:   od -200°C do +280°C

pH:   od 0 do 14

UNIchem

Pobierz PDF
UNIchem

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z włókna PTFE, zaimpregnowanego rozdrobnionym PTFE z odpornym na wysoką temperaturę silikonowym środkiem smarnym. Odporne na: wodę, pary neutralne, azot, tłuszcze, oleje, stężone i rozcieńczone kwasy organiczne i nieorganiczne. Już przy małych naciskach bardzo dobrze uszczelnia nawet media charakteryzujące się dużą penetracją.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 15 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 8 m/s

Temperatura:   od -100°C do +250°C

pH:   od 0 do 14

UNIpak

Pobierz PDF
UNIpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z inkorporowanego grafitem PTFE ze środkiem antyadhezyjnym. Bardzo dobra przewodność cieplna, wysoka elastyczność, stabilność objętości. Odporny chemicznie na większość mediów z wyjątkiem mediów silnie utleniających, takich jak: oleum, kwas azotowy dymiący, fluor gazowy.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • armatura - 250 bar (przy użyciu pierścieni zamykających)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 20 m/s

Temperatura:   od -100°C do +280°C

pH:   od 0 do 14

UNIpak II

Pobierz PDF
UNIpak II

ZASTOSOWANIE:

Atrakcyjne cenowo szczeliwo z włókien PTFE impregnowanych grafitem. Bardzo dobra przewodność cieplna i wysoka elastyczność. Odporny chemicznie na większość mediów z wyjątkiem mediów silnie utleniających.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • armatura - 200 bar (przy użyciu pierścieni zamykających)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 15 m/s

Temperatura:   od -100°C do +280°C

pH:   od 0 do 14

AROchem S

Pobierz PDF
AROchem S

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo wykonane ze splotu inkorporowanego grafitem włókna PTFE z włóknem aramidowym i nasączone bezsilikonowym środkiem smarnym. Wykonane z włókna aramidowego naroża zapobiegają wyciskaniu szczeliwa w szczeliny dławnicy oraz przenika­niu twardych cząstek medium do dławnicy.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • pompy tłokowe - 250 bar (przy użyciu pierścieni zamykających)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 25 m/s
 • pompy tłokowe - 2 m/s

Temperatura:   od -50°C do +280°C

pH:   od 1 do 13

KOMBILON

Pobierz PDF
KOMBILON

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo wykonane z włókna węglo­wego oraz PTFE, zaimpregnowane jasnym spójnym PTFE oraz szczególnie dużą ilością środków smarnych. Odporne chemicznie na: alkalia, rozpuszczalniki, alkohole, ketony, estry, oleje, kwasy, wodę gorącą, ługi warzelne, solanki i amoniak.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 20 m/s

Temperatura:   od -100°C do +280°C

pH:   od 0 do 14

CARBOpak

Pobierz PDF
CARBOpak

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z odpornego na wysoką temperaturę czystego włókna węglowego, intensywnie zaimpregnowanego grafitem. Charakteryzuje się, wysoką gęstością przekroju i wytrzymałością struktury. Odporne chemicznie na większość mediów z wyjątkiem silnie utleniających takich, jak: gorący kwas siarkowy oraz azotowy.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • pompy tłokowe - 50 bar
 • armatura - 100 bar (dotyczy szczeliwa CARBOpak A – wykonanie specjalne dla armatury)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 20 m/s
 • pompy tłokowe - 1 m/s

Temperatura:   od -100°C do +400°C (dla pary wodnej 550°C)

pH:   od 0 do 14

CARBOpak II

Pobierz PDF
CARBOpak II

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo plecione z włókien węglowych impregnowanych grafitem w proszku. Dobra odporność chemiczna na większość mediów z wyjątkiem oleum, kwasów dymiących, terpentyny i fluoru.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 45 bar
 • pompy tłokowe - 50 bar
 • armatura - 100 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 20 m/s
 • pompy tłokowe - 2 m/s

Temperatura:   od -50°C do +400°C

pH:   od 2 do 12

GC-Spezial

Pobierz PDF
GC-Spezial

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo wykonane ze splotu ekspandowanych włókien grafitowych i włókien węglowych. Charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną i termiczną, jak również wysoką elastycznością. Wzmocnione naroża wykonane z włókien węglowych zapewniają doskonałą ochronę przed wyciskaniem także przy większych szczelinach. Odporny chemicznie na większość mediów z wyjątkiem silnie utleniających takich, jak: gorący kwas siarkowy oraz azotowy.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • armatura - 400 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 25 m/s

Temperatura:   od -200°C do +450°C (dla pary wodnej 550°C)

pH:   od 0 do 14

GRAFIpak E

Pobierz PDF
GRAFIpak E

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z odpornego na wysoką temperaturę, plecionego ekspandowanego grafitu. Wysoka gęstość przekroju i wytrzymałość struktury. Odporne chemiczne na większość mediów: woda, para, woda kotłowa, kondensat, zasady, rozpuszczalniki, detergenty, agresywne gazy, wodór, oleje, tłuszcze. Wyjątek: media silnie utleniające.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 40 bar
 • armatura - 100 bar (dotyczy szczeliwa GRAFIpak E A – wykonanie specjalne dla armatury w zastosowaniu z pierścieniami zamykającymi)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 25 m/s

Temperatura:   od -250°C do +550°C

pH:   od 0 do 14

GRAFIpak HT

Pobierz PDF
GRAFIpak HT

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo z odpornego na wysoką temperaturę czystego ciągłego włókna grafitowego. Charakteryzuje się wysoką gęstością przekroju i wytrzymałością struktury. Odporne na ścieranie, jednocześnie nie niszczy trzpienia. Wysoka przewodność cieplna oraz niski współczynnik tarcia ułatwiają fazę rozruchu. Nie ulega starzeniu, nie traci elastyczności i nie kruszy się.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar
 • pompy tłokowe - 80 bar
 • armatura - 250 bar (dotyczy szczeliwa GRAFIpak HT A – wykonanie specjalne dla armatury)

Prędkość:

 • pompy wirowe - 25 m/s
 • pompy tłokowe - 2 m/s

Temperatura:   od -100°C do +550°C

pH:   od 0 do 14

Uniflex

Pobierz PDF
Uniflex

ZASTOSOWANIE:

Szczeliwo wykonane ze specjalnych włókien z dużą zawartością węgla, impregnowane PTFE z grafitem i środkiem smarnym bardzo odporne na wyciskanie. Odporne na wodę ciepłą i zimną, parę, wodne roztwory, rozcieńczone kwasy i ługi.

PARAMETRY

Ciśnienie:

 • pompy wirowe - 25 bar

Prędkość:

 • pompy wirowe - 25 m/s

Temperatura:   od -50°C do +280°C

pH:   od 1 do 13