Wynik wyszukiwania:

Wały profilowe

Profile graniaste są atrakcyjną alternatywą dla innych profili i wielowypustów. W porównaniu do innych profili w połączeniach za pomocą profili graniastych nie występuje działanie karbu. Profile te oblicza się tylko na działanie siłami skręcającymi. Na kompletny program składają się wały graniaste, tuleje graniaste, pierścienie zaciskowe i tuleje przesuwne.

Wały i tuleje profilowe graniaste profil P3G wg DIN 32711

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

- profile P3G stosuje się do połączeń spoczynkowych wał-piasta. Połączeń tego typu nie stosuje się, gry konieczny jest ruch przesuwny osiowy piasty względem wału przy jednoczesnym obciążeniu połączenia momentem obrotowym,

- samocentrujące,

- w porównaniu do profili wielowypustowych tej samej wielkości wykazują o ca 30% większą wytrzymałość zmęczeniową,

- profil wału najczęściej wykonuje się za pomocą szlifowania

- elementy piasty mogą być wykonywane zarówno za pomocą przeciągania jak i szlifowania

- bardzo dużą dokładność współosiowości osiąga się, gdy wał i piasta są szlifowane

Wały i tuleje profilowe graniaste profil P4C wg DIN 32712

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

- profile P4G stosuje się gdy występuje wzajemne osiowe przesunięcie piasty względem wału pod obciążeniem momentem obrotowym,

- samocentrujące,

- w porównaniu do profili wielowypustowych tej samej wielkości wykazują około 30% większą wytrzymałość zmęczeniową,

- wały mogą być wykonywane zarówno za pomocą przeciągania jak i szlifowania

- wewnętrzne profile piast ze względów ekonomicznych wykonuje się jedynie poprzez przeciąganie. Szlifowanie otworów nie jest możliwe.

Dostępne również wykonania wałów (liniałów) uzębionych o profilu P4C.

Wały i tuleje profilowe wielowypustowe wg ISO 14

Pobierz PDF

CHARAKTERYSTYKA:

Wały i tuleje profilowe wielowypustowe standardzie są wykonywane wg ISO 14.

Wybór wykonanych wg standardów elementów zapewnia, że są one atrakcyjne cenowo przy zachowaniu wysokiej jakości . Różnorodność elementów i i rozwiązań konstrukcyjnych umożliwia efektywne przekazywanie ruchu i momentu obrotowego.

Dostarczamy również kompletne połączenia wielowypustowe wg specyfikacji (rysunków) klienta.